szmatkalatka.pl

Nowoczesny blog o modzie

opieka na dziecko
Lifestyle

Opieka na dziecko

Wszyscy pracujący rodzice niejednokrotnie stają przed koniecznością skorzystania z dnia wolego w pracy z powodu choroby dziecka. Jest to sytuacja podwójnie stresująca. Przede wszystkim z powodu choroby dziecka i tego, że martwimy się o jego zdrowie. A z drugiej strony przez to, że pracodawca nie zawsze przychylnie patrzy na to, że po raz kolejny korzystamy ze zwolnienia. Opieka na dziecko może w tym samym czasie być wykorzystana przez jedno rodziców, ale zazwyczaj z tej formy korzystają matki.
Za sprawą niekomfortowej sytuacji w pracy rodzice jak najrzadziej starają się korzystać z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem. W tej sytuacji zazwyczaj korzystają z pomocy babci dziecka. Jednak nie każdy posiada taką możliwość. Dla tych rodziców, którzy nie mają takiego komfortu istnieje możliwość zatrudnienia opiekunki do dziecka. Opiekunka po opłaceniu ustalonej stawki zaopiekuje się dzieckiem, a w tym czasie rodzice mogą spokojnie pójść do pracy. W przypadku choroby dziecka warto poprosić o pomoc opiekunkę, którą dziecko dobrze zna. Choroba jest to taki czas, podczas którego dziecko jest płaczliwe i osłabione. Obecność obcej osoby nie jest w tej sytuacji pomocna.
Innym rozwiązaniem, aby nie korzystać z dni opieki nad dzieckiem w pracy jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy przysługuje nam w wymiarze dwudziestu sześciu dni i o w jakim przeznaczeniu go wykorzystamy jest tylko naszą sprawą. Dla pracodawcy nie jest to istotne. Należy jednak pamiętać, że pracodawca może odmówić przyznania urlopu poza czterema dniami urlopu na żądanie.

arysa.pl